Kolik dělá obrátek v minutě hladká nebo porculánová stolice při průměru 30 cm?
Zobrazit odpověď
225 - 30 = 195 obrátek v min.
Co se dělá, když se odstraňuje omílka?
Zobrazit odpověď
Očístíme věnec za lubem a prsa, vyndáme příklopku, očistíme vše a přitáhneme klíny v kuželici, dáme nový lůj a konopí do otvorů. Přiklopku zase upevníme a dáme novou omítku.
Z čeho pozůstává zařízení koukolníku?
Zobrazit odpověď
Kolem pevné osy otáči se cylindr ze zinkové plechu, uvnitř s vytlačenými nebo frésovanými důlky. Na pevné ose jest umístěn sběrač kulovatin. Rotací obilí uvnitř dostanou se kulovatiny do důlků, těmi vyneseny padají do sběrače, kde je šnek dopravuje ven.
Kolik obrátek má šrotový kámen při průměru 95 cm?
Zobrazit odpověď
270 - 95 = 175 obrátek v min.
Jaký pohon mají mlýny?
Zobrazit odpověď
Vodní, parní, motorový a větrný.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Radíkov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaRadíkov
1
753 01
OkresPřerov
Č 8
Radíkov u Hranic
GPS49° 35' 47.7''
17° 40' 24.3''
Mapová značkaVětrné čerpadlo / Objekt s kompletní technologií
150 m SZ od OÚ
v řízení od roku 2008
Nepřístupný
1932
(přivezen z: Nové Horky u Příboru)
Větrný mlýn Radíkov

Jedná se o plně funkční čerpadlo s větrnou turbínou, které se skládá z větrného oběžného kola o 30 lopatkách (výrobek firmy KUNZ Hranice) umístěné na stožáru příhradové konstrukce a pohánějící vodní pístové čerpadlo napájející soukromý vodovod.
Větrné čerpadlo je jediným nepřetržitě fungujícím vodním čerpadlem na větrný pohon v ČR. Je dodnes funkční a plní od roku 1932 funkci jediného čerpadla vody do vodovodu přilehlého stavení a hospodářství.
V roce 2008 byl podán první návrh na prohlášení čerpadla ze kulturní památku členy sekce Větrné mlýny. V roce 2009 byl pracovníky NPÚ Olomouc tento návrh rozšířen o související technologické zařízení a znovu podán. Dosud k prohlášení nedošlo.


Historie obecně

Věc: Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – větrné čerpadlo u čp. 1 v Radíkově u Hranic, okr. Přerov

podano v roce 2008 Janem Doubkem a Radimem Urbánkem

1. místo: Radíkov u Hranic
2. okres: Přerov
3. číslo popisné (nebo orientační): ---
4. ulice: ---
5. katastrální území: Radíkov u Hranic
6. číslo parcely: 20
7. druh věci - název - označení: čerpadlo s větrnou turbínou
8. popis:
Základní popis: Jedná se o plně funkční čerpadlo s větrnou turbínou, které se skládá z větrného oběžného kola o 30 lopatkách (výrobek firmy KUNZ Hranice) umístěné na stožáru příhradové konstrukce a pohánějící vodní pístové čerpadlo napájející soukromý vodovod.
Kruhový pohyb osy oběžného kola je výstřednou vačkou v náboji převeden na posuvný pohyb svislého táhla, které vede středem příhradového stožáru až pod zem. Na jeho konci ve sklípku je umístěno již zmíněné pístové čerpadlo. Čerpadlo čerpá vodu ze studny, která se nachází na druhé straně silnice ve vzdálenosti cca 50 m. Studna je položena o 5 m níže a má hloubku 6 m. Čerpadlo nasátou vodu vytlačuje do výše 6 m do rezervoáru o půdorysu 2 x 4 m a hloubce 1,5 (tzn. o objemu 12 m3). Rezervoár je umístěn v zahradě ve vzdálenosti cca 35 m od čerpadla. V případě nedostatku větru je možno přes převody pohánět čerpadlo ručně.
Rozměry: Na stožáru z příhradové konstrukce o výšce 12 m je uloženo oběžné kolo s 30 plechovými lopatkami o průměru 3,5 m a taktéž plechovým kormidlem, které zajišťuje automatické natáčení oběžného kola s lopatkami proti větru. Materiál: Ocelová konstrukce příhradového stožáru, kovové části převodů, čerpadlo s mosazným válcem. Stručná historie: Datum výroby větrné turbíny a stožáru není známo. V roce 1932 je z Nové Horky u Příboru na současné místo přivezl Karel Dreiseitl (otec současného majitele). Původní litinové čerpadlo bylo v roce 1955 nahrazeno novějším s mosazným válcem. Ovšem dochovalo se i staré čerpadlo, které je zakonzervováno a uloženo u nynějšího majitele.
Větrné čerpadlo je jediným nepřetržitě fungujícím vodním čerpadlem na větrný pohon v ČR. Je dodnes funkční a plní od roku 1932 funkci jediného čerpadla vody do vodovodu přilehlého stavení a hospodářství.

9. situace: stožár větrné turbíny a pod ním uložené čerpadlo se nachází 25 m SV od domu čp. 1 v Radíkově. Studna je 50 m J od domu a rezervoár na vodu 20 m S od domu – viz výřez z katastrální mapy s vyznačením polohy navrženého objektu
9.a. souřadnice GPS: Loc: N 49°35'48.219", E 17°40'24.615"
10. fotodokumentace: 6 ks barevných fotografií
11. současný stav věci: Větrné čerpadlo je udržované v dobrém stavu, plně funkční a v trvalém provozu. O dobré údržbě svědčí mj. skutečnost, že majitel i přes pokročilý věk (78 let) každý druhý týden promazává ložiska větrné turbíny.
12. způsob jejího užívání: Zásobování stavení čp. 1 v Radíkově pitnou vodou ze soukromé studny.
13. vlastník: manželé Karel Dreiseitl a Božena Dreiseitlová, Radíkov 1, Radíkov 753 01
14. odůvodnění podání návrhu:
Předmětné čerpadlo s větrnou turbínou je mimořádné hned z několika důvodů:
Dokládá téměř zapomenutou kapitolu vývoje techniky v českých zemích – používání větrných turbín k pohonu strojů (kromě čerpadel na vodu a mlecích složení, třeba také malých domácích pil, šindelek nebo hospodářských strojů), které lidem usnadňovaly práci.
Dnes jej tato zařízení svého druhu jediné ČR, které je dosud v trvalém provozu, a to (nejpozději) již od roku 1932.
Podstatná je i skutečnost, že předmětný objekt je dosud využíván, a to zcela přirozeným způsobem.
Za zmínku stojí také skutečnost, že je jediné dochované ze 4 větrných čerpadel na vodu, která Karel Dreiseitl v Radíkově postavil.

Příjmení mlynářů působících na mlýně
 • Dreiseitl Karel
Dochován bez nežádoucích přestaveb
Větrné čerpadlo
Kovová
Exteriér
 • Natáčení (mlýna, střechy, turbíny)
 • Informace zpracované a platné k 14.02.2017.
  Základní popis: Jedná se o plně funkční čerpadlo s větrnou turbínou, které se skládá z větrného oběžného kola o 30 lopatkách a průměru 3,5 m (výrobek firmy KUNZ Hranice) umístěné na stožáru příhradové konstrukce a pohánějící vodní pístové čerpadlo napájející soukromý vodovod.
  Kruhový pohyb osy oběžného kola je výstřednou vačkou v náboji převeden na posuvný pohyb svislého táhla, které vede středem příhradového stožáru až pod zem. Na jeho konci ve sklípku je umístěno již zmíněné pístové čerpadlo. Čerpadlo čerpá vodu ze studny, která se nachází na druhé straně silnice ve vzdálenosti cca 50 m. Studna je položena o 5 m níže a má hloubku 6 m. Čerpadlo nasátou vodu vytlačuje do výše 6 m do rezervoáru o půdorysu 2 x 4 m a hloubce 1,5 (tzn. o objemu 12 m3). Rezervoár je umístěn v zahradě ve vzdálenosti cca 35 m od čerpadla. V případě nedostatku větru je možno přes převody pohánět čerpadlo ručně.
  Rozměry: Na stožáru z příhradové konstrukce o výšce 12 m je uloženo oběžné kolo s 30 plechovými lopatkami o průměru 3,5 m a taktéž plechovým kormidlem, které zajišťuje automatické natáčení oběžného kola s lopatkami proti větru. Materiál: Ocelová konstrukce příhradového stožáru, kovové části převodů, čerpadlo s mosazným válcem. Stručná historie: Datum výroby větrné turbíny a stožáru není známo. V roce 1932 je z Nové Horky u Příboru na současné místo přivezl Karel Dreiseitl (otec současného majitele). Původní litinové čerpadlo bylo v roce 1955 nahrazeno novějším s mosazným válcem. Ovšem dochovalo se i staré čerpadlo, které je zakonzervováno a uloženo u nynějšího majitele.
  Větrné čerpadlo je jediným nepřetržitě fungujícím vodním čerpadlem na větrný pohon v ČR. Je dodnes funkční a plní od roku 1932 funkci jediného čerpadla vody do vodovodu přilehlého stavení a hospodářství.
  Technologické vybavení
 • natáčení perutí (Jak se natáčí: )
 • pístové čerpadlo
 • převody
 • příhradový stožár
 • svislá hřídel (Kovová)
 • transmise s řemenicemi (převody ozubením)
 • větrná turbína (turbína typ Eclipse – Kunz)
 • Základní obrázky

  Současné fotografie - objekt v krajině

  Současné fotografie - technologické vybavení

  Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků