Jak musí státi železí a kypřice?
Zobrazit odpověď
Přesně do závaží uprostřed a kypřice musí přijiti přesně doprostřed.
Jaký křes je nejlepší a nejsprávnější?
Zobrazit odpověď
Křes paprskovitý, poněvadž stejnosměrným rozdělením i větrníků dopravuje melivo stejnoměrně na mlecí plochu a jest možné účelné zpracování.
Které povinnosti béře na sebe s účněm mlynář?
Zobrazit odpověď
Vychovávati učně v řádného a schopného tovaryše. Vésti jej k pořádku, píli, dobrým mravům a čestnosti.
Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Jak musí ležet spodní kaámen?
Zobrazit odpověď
Přesně do vodováhy.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Uhlířov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaUhlířov
Uhlířov
747 84
OkresOpava
Uhlířov
GPS49° 54' 11.1''
17° 50' 22.2''
Mapová značkaVětrné čerpadlo / Zaniklý objekt, památník
asi 650 m S od středu obce, v poli pouze stará studna
Zaniklý
asi 1938
2011
Větrný mlýn Uhlířov

Železný příhradový stožár byl stál do r. v poli na pravém břehu řeky Hvozdnice v katastru obce Uhlířov. Zřejmě v letech 1938-39 vyrobil uhlířovský kovář (pan Vavrečka starší) nové lopatkové kolo o průměru přibližně 4,2m.
Podle konstrukce stožáru pravděpodobně výrobce F. Kunz
-----

Dodnes je na místě v polích při Hvozdnici viditelná kamenná studna, ve které podle pamětníků bývala voda i v dobách, kdy mělké studny v Uhlířově nestačily obec vodou zásobovat. Ke studni jezdili sedláci pro vodu v obdobích sucha. Pro ulehčení dodávek vody na velkostatek bylo počátkem 20. století zkonstruováno pístové čerpadlo, které bylo poháněno silou větru. Ze studny při Hvozdnici byla voda tlačena dřevěným potrubím do rezervoáru nad Uhlířovem a z něj pak potrubím rozvedena na velkostatek pro napájení koní, krav, ovcí a prasat. Stožár byl mnoho let v havarijním stavu, byl podtržen těžkou zemědělskou technikou a na zbylých třech vzpěrách se nebezpečně nakláněl. Proto byl v roce 2011 demontován.
Zdroj: www.technicke-pamatky.cz, foto Petr Chroust


Neexistuje
Větrné čerpadlo
Kovová
Technologické vybavení

Historické fotografie a pohlednice