Kolik obrátek musí míti šrotový kámen?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek v součtu vždy číslo 270.
Jak se pozná kvalita obilí?
Zobrazit odpověď
Podle hektolitrové váhy a sice: Pšenice váží 76 - 82 kg hekr., žito váží 65 - 72 kg hekt.
Na co jsou na kamenech větrníky?
Zobrazit odpověď
Za účelem chlazení, přívodu vzduchu s melivem do kamene a doprava meliva k obvodu.
V jaké poloze jsou válce?
Zobrazit odpověď
Přesně vodorovně.
Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Uhlířov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaUhlířov
Uhlířov
747 84
OkresOpava
Uhlířov
GPS49° 54' 11.1''
17° 50' 22.2''
Mapová značkaVětrné čerpadlo / Zaniklý objekt, památník
asi 650 m S od středu obce, v poli pouze stará studna
Zaniklý
asi 1938
2011
Větrný mlýn Uhlířov

Železný příhradový stožár byl stál do r. v poli na pravém břehu řeky Hvozdnice v katastru obce Uhlířov. Zřejmě v letech 1938-39 vyrobil uhlířovský kovář (pan Vavrečka starší) nové lopatkové kolo o průměru přibližně 4,2m.
Podle konstrukce stožáru pravděpodobně výrobce F. Kunz
-----

Dodnes je na místě v polích při Hvozdnici viditelná kamenná studna, ve které podle pamětníků bývala voda i v dobách, kdy mělké studny v Uhlířově nestačily obec vodou zásobovat. Ke studni jezdili sedláci pro vodu v obdobích sucha. Pro ulehčení dodávek vody na velkostatek bylo počátkem 20. století zkonstruováno pístové čerpadlo, které bylo poháněno silou větru. Ze studny při Hvozdnici byla voda tlačena dřevěným potrubím do rezervoáru nad Uhlířovem a z něj pak potrubím rozvedena na velkostatek pro napájení koní, krav, ovcí a prasat. Stožár byl mnoho let v havarijním stavu, byl podtržen těžkou zemědělskou technikou a na zbylých třech vzpěrách se nebezpečně nakláněl. Proto byl v roce 2011 demontován.
Zdroj: www.technicke-pamatky.cz, foto Petr Chroust


Neexistuje
Větrné čerpadlo
Kovová
Technologické vybavení

Historické fotografie a pohlednice