Kolik obrátek udělá rychloběžný válec u šrotovky?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a pošet otáček musí dát v součtu vždy číslo 320.
Otupí se oba válce stejně?
Zobrazit odpověď
Ne. rychloběžný se otupí dříve.
Co napomáhá rozemílání a dopravě meliva?
Zobrazit odpověď
Rotace kamenů.
Kdo má učňovskou smlouvu podepsat?
Zobrazit odpověď
Mlynář, otec nebo poručník učně a učeň.
Jak seřídíme kámen?
Zobrazit odpověď
Pravítkem a barvou, přesvědčíme se, je-li rovný a kde víc opisuje barvu, oklepeme ta místa pemrlicí, až kámen srovnáme. Prsa musí býti vybrána, též remiše.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Varnsdorf | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaVarnsdorf
Studánka
407 52
OkresPardubice
P 193
Studánka
GPS50° 54' 10.3''
14° 34' 24.7''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
790 JV od kostela
Zaniklý
před 1843
1949
Větrný mlýn Varnsdorf

Pokorný:
V jihovýchodním cípu katastrálního území Studánka stál dominikální zděný větrný mlýn již r. 1843 a nedaleko od něho na stavební parcele č. 241 dřevěné obytné stavení. Stavební parcela, na níž stál větrný mlýn, měl č. 242, a pozemková č. 102 (444). R. 1843 pracoval v větrném mlýně domkář Gottfried Siegert ze studánky čp. 58, na něhož je zapsána jak stavební parcela č. 241 obytné stavení, tak i staveb. parcela č.242 větrný mlýn(445). Zděný větrný mlýn i obytné stavení při něm jsou vyznačeny na katastrálních mapách z r. 1874 (446) a 1931 (447), avšak státní mapa odvozená z roku 1953 zaznamenává již jen obytné stavení. Patrně proto, že větrný mlýn přestal v roce 1946 pracovat, když jeho poslední majitel byl odsunut do Německa. Budova mlýna dosud stojí na pozemku, náležející JZD v Horním Podluží (448); její nadmořská výška je cca 532 m (449).
(444) GÚ-ÚAGK, SK, katastr. mapa i.č. (6871) 7497/2, Schönborn, 1846(stav r. 1843), list V.
(445) SÚA, SK, originál, Litoměřicko 499, Schönborn, Grund-Parzellen-Protocol a Bau-Parzellen-Protocol z roku 1843. Duplikát SK nebyl v SÚA dosažitelný a patrně se nezachoval. Zprávu o větrném mlýně jsem čerpal ze sumáře Oceňovacího operátu SK, GÚ-ÚAGK.
(446) GÚ-ÚAGK, SK, katastr. mapa z r. 1874 (Studánka, 1931) (Studánka).
(447) Tamtéž, Státní mapa – odvozená 1:5000 – Varnsdorf 7-7, 1953.
(448) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV ve Studánce z 31.3. 1958, čj. 123/58, jíž děkujeme i za snímek budovy větrného mlýna.
(449) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Varnsdorf 7-7, 1953.


Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Siegert Gottfried 1843
Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Plány - stavební a konstrukční

Historické mapy