Co se dělá, když se odstraňuje omílka?
Zobrazit odpověď
Očístíme věnec za lubem a prsa, vyndáme příklopku, očistíme vše a přitáhneme klíny v kuželici, dáme nový lůj a konopí do otvorů. Přiklopku zase upevníme a dáme novou omítku.
Které číslo mylnářského hedvábí se používá při moukách?
Zobrazit odpověď
Čísla 9, 10, 11, 12, 13.
Co následuje po hlavním čištění?
Zobrazit odpověď
Koukolník, loupačka (nebo špičák).
Na co jsou na kamenech větrníky?
Zobrazit odpověď
Za účelem chlazení, přívodu vzduchu s melivem do kamene a doprava meliva k obvodu.
Kolik obrátek dělá mačkací stolice o průměru 30 cm?
Zobrazit odpověď
265 - 30 =235 obrátek v min.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Teplice nad Metují | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaTeplice nad Metují
Zdoňov
549 57
OkresNáchod
P 1
Zdoňov
GPS50° 38' 43.2''
16° 8' 51.0''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
1,5 km SVS od kostela
Zaniklý
před 1842
Větrný mlýn Teplice nad Metují

Pokorný:
Ve Zdoňově (Merkelsdorf) je větrný mlýn v polovině 19. století doložen mapou (761), a to v poloze na SSZ od kaple ve Zdoňově. Také Katastrální oceňovací elaborát z roku 1853 (762) uvádí tento mlýn v počtu průmyslových živností Zdoňova s tím, že v mlýně pracuje občas jeden člověk. Elaborát specifikuje, že se zde tehdy za rok semlelo 200 měřic směsky, 50 měřic pšenice a 150 měřic žita, avšak toliko byly-li příznivé větrné poměry (763).
Dřevěný větrný mlýn stál patrně na pozemku bývalé usedlosti Koubkovy (čp. 179, pozemek parcely č. 1484, 1485 a 1486) na vršku za stodolou (764). Po mlýně, jenž již dávno zanikl, však nezůstaly žádné stopy (765). Paměť o větrném mlýně se nedochovala ani tradicí (766). Nadmořské výšky poloh, jež přicházejí v úvahu, pohybují se mezi 560 a 600 m (767).
(761) Special-Karte des Koenigreiches Boehmen, Wien 1847-1860.
(762) SÚA, SK, duplikát, 106, 26, Merkelsdorf, Catastral-Schätzungs-Elaborat, 1853.
(763) „Bei günstigen Windwechseln“ (tamtéž). Srov. i GÚ-ÚAGK, SK, Oceňovací operát, sumáře Industrieller Gewerbestand, kraj Královéhradecký, Windmühlen.
(764) AÚA, IS, Hradecko 290, Merkelsdorf, 1840.
(765) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení rady MNV Zdoňov ze 4.3. 1956, čj. 118/56/K.
(766) GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení MNV Zdoňov ze 7.8. 1970.
(767) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Meziměstí 4-8, 1951.


Mlýn je vyobrazen na
  • II. vojenské mapování - Františkovo (1836 - 52)
  • Neexistuje
    Německý
    Dřevěná
    Technologické vybavení

    Historické mapy