Jak jsou větrníky dělány?
Zobrazit odpověď
Od středu kamene kruhově ve směru otáčení: jsou také i rovné.
Jaké nejznámější druhy pšenice a žita známe?
Zobrazit odpověď
Zimní obilí tvrdé, polotvrdé, měkké, pšenici jarku (přesívku). Jarní žito, které se požívá hlavně na pražení kávy.
Jak se ostří mlýnské kameny?
Zobrazit odpověď
Oškrdy.
Jak se nazývá ložisko ve spodku?
Zobrazit odpověď
Kuželice.
Kolik obrátek musí míti šrotový kámen?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek v součtu vždy číslo 270.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Ostroměř | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaOstroměř
Domoslavice
507 52
OkresJičín
P 57
Domoslavice
GPS50° 21' 33.6''
15° 33' 43.4''
Mapová značkaNěmecký / Zaniklý objekt, památník
Zaniklý
před 1850
po 1850
Větrný mlýn Ostroměř

Pokorný:
Větrný mlýn stával na výšině u východní části Domoslavic, zvané Durdička (695). Tato zpráva nebyla dlouho ověřena (696).
K bezpečným pramenům o existenci tohoto domoslavického dřevěného větrného mlýna- uveden je v Sommerovi (697) i na mapě Kummersbergově- připojuje se zjištění této lokality na pozemkové parcele č. 158 v původní katastrální mapě (696), a to ve vzdálenosti něco přes 400 m na SV od dvora v Domoslavicích. Ten leží při východní straně jmenované vsi v trati Kamenec (698).
(695) J. Horák, Topografický popis všech osad hejtmanství Královéhradeckého, Hradec Králové, 1877, 82.
(696) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. Domoslawitz, 1845 (stav roku 1842), list II.
(697) J. G. Sommer, Das Königreich Böhmen, IV. Band Bunzlauer Kreis, Prag 1843, 288.
(698) Na rozdíl od zmíněného zjištění lokality v katastrální mapě, lokalizujeme sdělení MNV v Domoslavicích z 3.7. 1970 (J. Jiránek) do polohy „Na ulehlině“, neboť dle ústního podání měl domek J. Trnky okna směrem k větrnému mlýnu. Pohledem zjišťoval, zda se křídla točí, aby mlynář mohl mlít mouku.


Neexistuje
Německý
Dřevěná
Technologické vybavení

Historické mapy