Co bývá při hlavním čištění?
Zobrazit odpověď
Automatická váha obilí a magnet, který odstraní železné částky z obilí.
Na jaké jakosti je rozděleno mlynářské hedvábí?
Zobrazit odpověď
Na tři jakosti. Prima a jednokřížkové se používá na menší a střední cylindry, dvou a tříkřížkové na rovinné vysévače, odstředivé cylindry a též hranolové cylindry velkých průměrů. Kruičné se používá na vysévače reformy a savky.
Co odstraňuje vysévač hranolový?
Zobrazit odpověď
Odstraňuje z namačkaného obilí klíček a všechny nečistoty.
Běží oba válce šrotovky a žitné stejně rychle?
Zobrazit odpověď
Ne. Jeden válec běží rychle, přdstihuje válec druhý. Předstih šrotovky jest 1:2 - 1:2,5, u žitné 1:3.
Z jakého materiálu jsou válce?
Zobrazit odpověď
Z tvrdé, chlazení litiny a jsou rýhovány.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Bulovka | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaBulovka
Arnoltice
461 01
OkresLiberec
P 14
Arnoltice u Bulovky
GPS50° 57' 37.0''
15° 5' 59.6''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
800 m JV od Bulovky
Zaniklý
asi 1858 - rozebrán
(odvezen do: Bulovky)
Větrný mlýn Bulovka

Pokorný: R. 1843 je zděný mlýn na katastrální mapě označen číslem stavební parcely 20 na nevelké pozemkové parcele č. 662, asi 800 m na JV od kostela v Arnolticích. V katerstrální mapě z roku 1885 je tento větrný mlýn sice ještě zakreslen, avšak pozdější opravou škrtnut. Není tu již pozemková parcela č. 622, ale rozsáhlejší č. 663, táhnoucí se podél cesty.
Petr Freiwilling: Holandský mlýn, vyznačen an Stabilním katastru a II. VM byl roku 1858 rozebrán a znovu postaven v Bulovce.


Historie obecně

Pokorný:

Roku 1843 je zděný větrný mlýn v katastrální mapě označen číslem stavební parcely 20 na neveliké pozemkové parcele č. 662, asi 800 m na JV od kostela v Arnolticích (467). V katastrální mapě z roku 1885 (468) je tento větrný mlýn sice ještě zakreslen, avšak pozdější opravou škrtnut. Není tu již pozemková parcela č. 662, ale rozsáhlejší číslo 663, táhnoucí se podél cesty (469). Roku 1934 není již větrný mlýn na mapě vůbec vyznačen (470). Lokalita je v nadmořské výšce cca 300 m (471).
(467) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 26, Arnsdorf, 1885 (stav roku 1843), list III.
(468) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 26, 1885, list 3 (Arnoltice).
(469) GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 26, 1935, list 3 (Arnoltice).
(470) Větrný mlýn je vyznačen i v Special-Karte des Koenigreiches Boehmen, Wien 1847-1860. Upozornil na něj i ZLA Český Krumlov (GÚ-ČSAV, VM-Č, sdělení z 29.1. 1954, čj.37/1).
(471) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Frýdlant 2-6, 1951. Podle sdělení MNV Bulovka (Pánek) z 5.8. 1970 byly stavení i mlýn zbořeny (GÚ-ČSAV, VM-Č).

Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Historické mapy