Které přísady se často vyskytují v obilí?
Zobrazit odpověď
Písek, kaménky, česnek, koukol a vikev mimo jiné plevely.
Z čeho pozůstává zkouška tovaryšská?
Zobrazit odpověď
Ze zkoušky teoretické a ze zkoušky praktické.
Jaký je rozdíl mezi pšenicí a žitem?
Zobrazit odpověď
Semenná pokožka u žita je zelenošedá, u pšenice žlutozlatá. Žlábek a poloha klíčku jest u pšenice hlubší a pšenice má na špičce větší vousek.
Jaké stroje používáme k vysévání?
Zobrazit odpověď
Rovinné vysévače nebo hranolové vysévače a také odstředivé cylindry. (Dříve i moučnice s moučným rukávem).
Které listiny se přikládají k žádosti o tovaryšskou zkoušku?
Zobrazit odpověď
Učební smlouva, potvrzení mlynáře (mistra) o učení, školní vysvědčení a vysvědčení z pokračovací školy.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Liberec X Františkov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaLiberec X Františkov
Jáchymovská mezi 52 a 54
460 10
OkresLiberec
P 60
Františkov u Liberce
GPS50° 45' 45.7''
15° 1' 54.4''
Mapová značkaHolandský / Zaniklý objekt, památník
1 km Z od hlavního nádraží
Zaniklý
po 1830
1863 - rozebrán
Větrný mlýn Liberec X Františkov

Větrný mlý byl dominantou Františkova v Liberci. nemovitost zakoupil v roce 1830 Josef Loffter z Dolního Růžodolu a mlýn postavi někdy v letech 1830 - 1843 na hranicích s Dolním Růžodolem. Majitel později nechal budovu opravit na tříposchoďové obydlí obývané do roku 1908. V roce 1911 byly zbytky stavby odstraněny.
Pokorný:
. Na katastrálním území Františkov, těsně při hranicích a katastrem Růžová I, zřídil v roce 1854 sedlák Josef Löffer na pozemkové parcele č. 843 zděný větrný mlýn. Mlýn byl postaven na stavební parcele č. 148. Stavení čp. 25 stálo na JJV od mlýna přes cestu, ve vzdálenosti asi 300 m (459). Již před tím postavil roku 1848 Löffer žentour, hnaný lidskou silou, ale ten se neosvědčil. Avšak ani s větrným mlýnem nebyl spokojen, roku 1863 odňal mlýnu křídla a budovu adaptoval na tři obytné jednotky. Roku 1893 byla sňata původní střecha. Stavba později chátrala a roku 1911 byla odstraněna (460) i budova někdejšího větrného mlýna (461). Nadmořská výška lokality je cca 395 m (462).
(459) SÚA, IS, Boleslavsko, 418, Rosenthal I. Theil, stav roku 1843, list VI.
(460) Na katastrální mapě z roku 1908 je budova ještě vyznačena jako větrný mlýn. (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 1680/1, Franzendorf, 1908, list 4).
(461) W. August, Die Windmühle in Franzendorf, MVHJIG, ročník 5/1911, 134-135, kde je též fotografie tohoto mlýna. Srovnej Die Windmühlen von Ruppersdorf und Franzensdorf, Deutsche Volkszeitung, Raichenberg, Beilage zu No. 293 vom 22. Oktober 1911, I. Za upozornění děkujeme archivu MěNV v Liberci (zn. vnitř. 451/56 z 11.7. 1956).
(462) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Liberec 5-7, 6-7, 1951.


Historie obecně

Pokorný:

Na katastrálním území Františkov, těsně při hranicích a katastrem Růžová I, zřídil v roce 1854 sedlák Josef Löffer na pozemkové parcele č. 843 zděný větrný mlýn. Mlýn byl postaven na stavební parcele č. 148. Stavení čp. 25 stálo na JJV od mlýna přes cestu, ve vzdálenosti asi 300 m (459). Již před tím postavil roku 1848 Löffer žentour, hnaný lidskou silou, ale ten se neosvědčil. Avšak ani s větrným mlýnem nebyl spokojen, roku 1863 odňal mlýnu křídla a budovu adaptoval na tři obytné jednotky. Roku 1893 byla sňata původní střecha. Stavba později chátrala a roku 1911 byla odstraněna (460) i budova někdejšího větrného mlýna (461). Nadmořská výška lokality je cca 395 m (462).
(459) SÚA, IS, Boleslavsko, 418, Rosenthal I. Theil, stav roku 1843, list VI.
(460) Na katastrální mapě z roku 1908 je budova ještě vyznačena jako větrný mlýn. (GÚ-ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 1680/1, Franzendorf, 1908, list 4).
(461) W. August, Die Windmühle in Franzendorf, MVHJIG, ročník 5/1911, 134-135, kde je též fotografie tohoto mlýna. Srovnej Die Windmühlen von Ruppersdorf und Franzensdorf, Deutsche Volkszeitung, Raichenberg, Beilage zu No. 293 vom 22. Oktober 1911, I. Za upozornění děkujeme archivu MěNV v Liberci (zn. vnitř. 451/56 z 11.7. 1956).
(462) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Liberec 5-7, 6-7, 1951.

Příjmení mlynářů působících na mlýně
  • Loffler Josef 1854 -
Neexistuje
Holandský
Zděná - kamenná
Informace zpracované a platné k 25pm31Europe/Prague.f2018Sun, 25 Mar 2018 20:42:24 +020003pm31.
Technologické vybavení

Historické fotografie a pohlednice