Jaké stroje používáme k vysévání?
Zobrazit odpověď
Rovinné vysévače nebo hranolové vysévače a také odstředivé cylindry. (Dříve i moučnice s moučným rukávem).
Jaké musí být melivo, když vyjde z kamenů?
Zobrazit odpověď
Nanejvýš vlažné, volné a musí míti hmat.
Kolik obrátek musí míti šrotový kámen?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm musí dáti s počtem obrátek v součtu vždy číslo 270.
Kolik obrátek dělá rychloběžný válec při plochém mletí?
Zobrazit odpověď
Průměr v cm a počet obrátek musí dát v součtu vždy číslo 290.
Jakou listinu dostane učeň, když obstál při zkoušce?
Zobrazit odpověď
Výuční a tovaryšský list.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Kořenov | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaKořenov
Horní Polubný 354
468 49
OkresJablonec nad Nisou
P 255
Polubný
GPS50° 46' 24.2''
15° 21' 1.6''
Mapová značkaHolandský / Objekt bez technologie
350 m SZ od kostela v H. Polubném
-
Nepřístupný
1830
asi 1848
Větrný mlýn Kořenov

Jako rok stavby mlýna holandského typu se uvádí rok 1830. Na katastrálních mapách z roku 1843 je již uveden. Nízká budova z lomového kamene na svahu o vnějším průměru 9 m a výšce zdí 3 až 4,5 m vyvolává dojem, že mlýn nebyl nikdy dokončen, že jde pouze o torzo stavby. Současní majitelé jsou však jiného názoru. Uvádí, že mlýn určitě nějakou dobu fungoval, a že při přestavbě našli nahoře na nosné zdi segmenty dřevěného ozubeného prstence na otáčení střechy. Za úvahu tedy stojí varianta, že se jednalo o horský mlýn, který využíval větru pouze z jednoho směru. Střecha s perutěmi se mohla natáčet jen v malém rozsahu směrem do údolí. Proto mohl být mlýn postaven na svahu a existující přístavek ve svahu nad ním provozu nevadil. Za současného uspořádání by větrné kolo mohlo mít průměr maximálně 10 m. Zde je třeba provést další historický průzkum. Dnes je objekt dobře udržován a slouží k rekreačním účelům.
Zajímavá je úvaha Jany Schejbalové, že mlýn byl pokusem využít větru k provozu brusných stolic. Svědčí o tom i to, že jeho provoz začal i skončil současně s nedalekou sklářskou hutí.
Pokorný:
. Větrný mlýn je naznačen na katastrální mapě z roku 1843 (457), ač se neuvádí v písemném elaborátu stabilního katastru mezi větrnými mlýny, které byly v činnosti v polovině 19. století (458). Nacházel se na pozemkové parcele č. 75 (stavební parcela č. 17), dřevěné obytné stavení větrného mlynáře bylo postaveno na blízké pozemkové parcele č. 16 (stavební parcela č. 18). Pro snadné určení polohy lze uvést, že větrný mlýn stál cca 300 m na SV od kostela sv. Jana Křtitele v Polubném.
(457) GÚ-ÚAGK, SK, císařský otisk, 6002, obec Polubný (Pollaun).
(458) Za upozornění děkujeme dr. Vařekovi z ÚEF-ČSAV.


Historie obecně

Zajímavá je úvaha Jany Schejbalové, že mlýn byl pokusem využít větru k provozu brusných stolic.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Je velmi nepravděpodobné, že by se jednalo o moučný mlýn. Od Německého Šumberku u Tanvaldu až k proským hranicím se obilí téměř nepěstovalo, pro mouku se chodilo do Pruska. Jen za chalupami bývaly malé obilné záhony, na nichž se pěstovalo trochu obilí pro slepice, forman pak trochu ovsa pro koně (ale i ten nestačil, musil dovážet oves "z kraje"). 

V období vzniku mlýna se v oblasti nebývale rozvíjí broušení dutého skla, a ještě více přibrušování „lisovaček“ – lustrových ověsků a flakonků. V roce 1829 je na Jizerce za Polubným otevřena nová sklářská huť a následně přebírá z mateřské Zenknerovy huti právě výrobu dutého skla a lustrových ověsků. V Horním Polubném není vhodný potok, na kterém by šlo postavit vodní brusírnu a zboží muselo být dopravováno po špatně sjízdných cestách k brusírnám do údolí Kamenice u Antonínova. To vede k domněnce využít principu větrného mlýna k broušení. Z Horního Polubného bylo také snadné dopravit obroušené flakonky nebo duté sklo s výbrusy do Českého Šumberku u Příchovic, kde se celé rodiny zabývali zlacením a malováním skla.


V krizových letech 1847-1848 zanikla řada sklářských provozů a brusíren. Sklářská výroba se stěhuje do údolí říčky Desné a s ní odcházejí i brusiči. Proto by ve čtyřicátých letech broušení v polubenském mlýně muselo zaniknout

Zcela přestavěn – bez historické hodnoty
Holandský
Zděná - kamenná
Exteriér
 • Kamenické prvky

 • Horní Polubný - Kořenov,   rekreační objekt
   vnější průměr 9 m, kamenné zdivo z různých kvádrů, částečně omítnuto, nebo spíše podmítnuto (kameny vystupují)
   výška na svahu 3 m, dole 4, 5m (postaveno na svahu), na svahu přístavek 2 x 2,5 m
   ve střeše komín a hromosvod
   dvoje dveře v úhlu cca 90 st. , okna po 40 st, výška střechy cca 3 m

  Technologické vybavení

  Základní obrázky

  Současné fotografie - exteriér

  Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

  Historické fotografie a pohlednice