Jaký mají míti povrch válce hladké a porculánové?
Zobrazit odpověď
Hladké válce mají míti povrch jemný, matový, porculánové drsný.
Jak má vypadati dobré obilí?
Zobrazit odpověď
Musí být zdravé, suché, čisté, plnozrnné a nesmí být zatuchlé.
Co dělati, když jsou kameny zamazány?
Zobrazit odpověď
Musí býti umyty kartáčem, horkou vodou s přidáním octa a střeny houbou. Totéž platí pro válce.
K čemu slouží teoretická učňovská zkouška?
Zobrazit odpověď
K tomu, aby učeň prokázal, jsou-li vědomosti, které v učení nabyl, dostatečné.
Kolik obrátek udělá špičák o průměru 85 cm?
Zobrazit odpověď
290 - 80 = 205 obrátek v min.
Otázky tovaryšské mlynářské zkoušky, Lehovec, A. 1936:

Růžová | Detail mlýnu

zpět | tisk | pdf
AdresaRůžová
Janov 180
405 02
OkresDěčín
P 67
Růžová
GPS50° 51' 29.0''
14° 15' 46.4''
Mapová značkaHolandský / Objekt bez technologie
500 m JZ od středu obce
14119/5-3918
otevřít list NPÚ
Nepřístupný
1844
Větrný mlýn Růžová

Janovský sedlák Anton Richter postavil mlýn holandského typu v roce 1844 a s jedním pracovníkem semlel na jednom složení ročně 50 měřic obilí (asi 40 q). Stavba je postavena z pravidelných pískovcových kvádrů, je mírně kuželová, spodní průměr je 9,5 m, výška asi 12 m. Mlýn ukončil činnost ve dvacátých letech 20. století. Mlecí zařízení bylo odstraněno a ve mlýně zbudovány dva byty, v nichž se bydlelo do roku 1946. Po odsunu Němců mlýn chátral, dokonce se stal střeleckým terčem místních hasičů. Současný majitel čtyřpodlažní stavbu z pěkných pískovcových kvádrů v šedesátých letech opravil a dodnes využívá k rekreačním účelům. V interiéru zůstalo kamenné schodiště a v podlaze usazené mlýnské kameny. Stavba působí velice pěkným dojmem.
Pokorný:
Na stavební parcele č. 203 (v trati Die Abend Seite) byl vystavěn zděný větrný mlýn patrně roku 1844 (420). Sloužil jako obilní mlýn. Stojí na rovině, necelých 300m na JZ od středu obce při cestě, vycházející z Janova k jihu a stáčející se pak obloukem k SZ. V stabilním katastru uvádí se ve 40. letech 19. století jako vlastník pozemku Anton Richter, sedlák v Janově čp. 71 (421). Větrný mlýn o jednom složení a s jedním pracujícím semlel tehdy 50 měřic obilí ročně (422). Asi před 50 lety byl mlýn zrušen a zřízeny v něm dva byty (čp. 180) do roku 1946 obydlené. Posledním majitelem byl Max Hartman.
Pak pozemek náležel ČSSS Ústí nad Labem, oddělení Růžová (423). Budova je zachovalá, vystavěná z pískovcových kvádrů, střecha je kryta břidlicí (424); stojí v nadmořské výšce 310m (425). Dnešním majitelem je M. Soucha z Děčína. Obydlí je používáno k rekreaci(426).

(420) Zpráva rady MNV v Janově (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení z 14.2. 1956, čj. 73/56), opírající se o zprávu starousedlíků, kladla založení mlýna asi do prvého desetiletí 19. století. V roce 1843 nebyl ještě na katastrální mapě větrný mlýn vyznačen (GÚ – ÚAGK, SK katastr. mapa i.č. 2749, Johnsdorf, 1847, stav roku 1843, list 3). Při návštěvě lokality v roce 1970 zjistil autor v kameni nad vchodem vyrytý monogram J.G. a letopočet 1844.
(421) SÚA, SK, duplikát, 117, 7, Johnsdorf, Grund – Parzellen – Protocol.
(422) Tamtéž, Catastral – Schätzungs – Elaborat; GÚ – ÚAGK, SK, Oceňovací operát, sumář Industrieller Gewerbestand, kraj Litoměřický.
(423) ČSAV – GÚ, VM – Č, čj. 288/57, sdělení tajemníka K. Sakaře z 12.6.1957 obsahuje i popis mlýna; je stavěn z kamene, síla zdí je 90 cm, celkový průměr stavby 800 cm,střecha je kryta šindelem.
(424) Na lokalitu upozornila ZLA v Českém Krumlově. (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení z 29.1. 1954, čj. 37/1) a OMS Děčín (GÚ – ČSAV, VM – Č, sdělení z 15.3. 1956, ad čj. 146-13-56) určilo lokalitu na katastrální mapě (GÚ – ÚAGK, SK, katastrální mapa i.č. 2749, 1872, Janov). Reprodukce snímku na pohlednici je v GÚ – ČSAV, VM – Č(dar rady MNV v Janově).
(425) Státní mapa 1:5000 – odvozená, list Šluknov 6-8, 1953.
(426) Sdělení MNV v Růžové z 30.7. 1970, čj. 776 (GÚ – ČSAV, VM – Č).


Historie obecně

Zcela přestavěn – bez historické hodnoty
Holandský
Zděná - kamenná
Technologické vybavení

Současné fotografie - exteriér

Historické fotografie a pohlednice

Historické mapy

Současné fotografie - objekt v krajině